Hylkema en Stoker
het nageslacht van Lourens Jans en Gatske Jeens