Inleiding

Dit is de digitale versie van een familie-onderzoek in mannelijke lijn dat mijn broer en ik omstreeks 1970 uitvoerden. Het bracht ons bij een Lourens Jans en Gatske Jeens die ergens halverwege de 18e eeuw in Schoterland leefden. We maakten kopietjes van de stamboom, verkochten ze voor een tientje aan geinteresseerde familieleden en gingen weer wat anders doen want het leven is kort.

Ik geef hier deze stamboom zoals hij er ligt. Gegevens na 1970 ontbreken grotendeels en ook elders zitten hiaten die misschien vrij eenvoudig op te vullen zijn, vooral omdat je nu via internet steeds meer archieven kunt raadplegen. Belangrijk is in ons geval het Rijksarchief te Leeuwarden.

Het nageslacht van Anne Hielkes Hylkema en Tjitske Aukes Sipkens groeide op in Groningerland. Op de zuiderbegraafplaats in de stad Groningen werd een familiegraf aangekocht waar de oudere generatie begraven ligt.

Eind 19e eeuw trokken Hielke Jeens Hylkema en Anna Jansma weg uit Schoterland en vestigden zich in Hillegom waar de meeste nakomelingen werk vonden in de bollenhandel. De gegevens over deze familietak kregen we van hun jongste zoon Hendricus Hylkema (geb. 1896 Hillegom) die onderwijzer werd.

In 1980 kreeg ik contact met Hielke Hielkema uit Zutphen (geb. 1908 Kampen), oud-leraar klassieke talen en kleinzoon van Hielke Klazes Hylkema (een neef van genoemde Hielke Jeens). Van hem kreeg ik niet alleen gegevens over zijn naaste familie maar ook veel bijzonderheden over onze oudste voorouders die hij via speurwerk in het Rijksarchief en uit andere bronnen had weten te achterhalen. Veel van zijn opmerkingen heb ik overgenomen.

De familie Hylkema schrijft haar naam op drie manieren: Hylkema, Hijlkema en Hielkema. Voor het gemak hou ik overal Hylkema aan.

Al uw aanvullingen en verbeteringen zijn welkom: hielke.hylkema@hetnet.nl

Hielke Hylkema
Groningen, juli 2001